Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Agrolotnicze zabiegi ratownicze – opryski lasu 2019

Agrolotnicze zabiegi ratownicze – opryski lasu 2019

Nadleśnictwo Gubin informuje, że w okresie od 27 maja do 5 czerwca b.r. na terenie tut. jednostki będą realizowane agrolotnicze zabiegi ratownicze, prowadzące do ograniczenia liczebności szkodliwych owadów leśnych – strzygoni choinówki, brudnicy mniszki. Do zabiegu zostały zakwalifikowane drzewostany o łącznej powierzchni 1377,70 ha, położone w obszarze:

 od miejscowości Wałowice, na południe i południowy wschód od linii kolejowej nr 358 Gubin - Czerwieńsk

-  na wschód od drogi ,,Granicznej", w pasie pomiędzy drogą krajową nr 32 a miejscowością Grochów

Wskazana powierzchnia podlega oznakowaniu przez terenowych pracowników Słuzby Leśnej plakatami ostrzegawczymi.

Stosownie do uregulowań, zawartych w art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy z 28 września 1991 o lasach (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.), na czas zabiegów agrolotniczych wprowadzony zostanie okresowy zakaz wstępu do lasu. Zakaz dotyczyć będzie obszaru, opisanego wyżej.

Schematyczną lokalizację pola zabiegowego ilustruje mapa poglądowa, stanowiąca załącznik graficzny do niniejszego pisma.

W załączeniu: