Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

INFORMACJA O MIGRACJI SERWISU BIP JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA LEŚNEGO LASY PAŃSTWOWE (PGL LP)

INFORMACJA O MIGRACJI SERWISU BIP JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA LEŚNEGO LASY PAŃSTWOWE (PGL LP)

Serwis BIP jednostek organizacyjnych PGL LP jest obecnie migrowany na platformę https://www.gov.pl

Dotychczasowy serwis BIP PGL LP dostępny jest jako zasób archiwalny pod adresem: https://bip2.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_gubin (zasoby portalu do dnia 1.7.2021)

Informacje o prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego będą zamieszczane tymczasowo (do czasu uruchomienia nowego serwisu BIP w systemie GOV.PL/BIP) na stronie internetowej Nadleśnictwa Gubin Nadleśnictwo Gubin - Lasy Państwowe), w zakładkach: Informacje --> Zamówienia publiczne.