Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Agrolotnicze zabiegi ratownicze – opryski lasu

Agrolotnicze zabiegi ratownicze – opryski lasu

Nadleśnictwo Gubin informuje, że w okresie od 17 do 25 maja b.r. na terenie tut. jednostki będą realizowane agrolotnicze zabiegi ratownicze, prowadzące do ograniczenia liczebności szkodliwych owadów leśnych – strzygoni choinówki, brudnicy mniszki i barczatki sosnówki. Do zabiegu zostały zakwalifikowane drzewostany obrębu leśnego Gubin o łącznej powierzchni 2724 ha, położone w obszarze:

 

-   na południe i południowy wschód od drogi krajowej nr 32

-  na północ od drogi powiatowej nr 1139F (Gubin – Pole – Kaniów – Grochów – Wełmice)

 

Zgodnie z wytycznymi Zespołu Ochrony Lasu w Łopuchówku, do zabiegu użyty zostanie preparat DIMILIN 480 S.C. w stężeniu 0,1 l/ha (toksyczność dla ludzi – nie klasyfikowany, toksyczność  dla pszczół – toksyczny w dawce powyżej 0,375 l/ha; środek w zaleconej dawce praktycznie nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt). Nośnikiem wskazanego wyżej środka ochrony roślin będzie woda oraz ekologiczny olej mineralny IKAR 95 EC  (środek zmniejszający napięcie powierzchniowe wody – 0,7 l/ha).

 

Stosownie do uregulowań, zawartych w art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy z 28 września 1991 o lasach (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.), na czas zabiegów agrolotniczych wprowadzony zostanie okresowy zakaz wstępu do lasu. Zakaz dotyczyć będzie obszaru, opisanego wyżej.

 

Schematyczną lokalizację pola zabiegowego ilustruje mapa poglądowa, stanowiąca załącznik graficzny do niniejszego pisma.