Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Hodowla lasu jest jednym z najważniejszych, a zarazem najtrudniejszych działów gospodarki leśnej. Dziedzina ta obejmuje szereg zabiegów pielęgnacyjnych i odnowieniowych, wzorowanych na procesach zachodzących w naturze. W lasach Nadleśnictwa Gubin dominującym gatunkiem jest sosna pospolita, która zajmuje prawie 92% powierzchni. Pozostałymi gatunkami występującymi w nadleśnictwie są: świerk, dąb, brzoza, olcha, modrzew oraz buk. Co roku na terenach Nadleśnictwa Gubin sadzi się niemal 230 hektarów lasu, zarówno na powierzchni otwartej jak i pod okapem drzewostanu. Gubińscy leśnicy podejmują szereg działań, mających na celu prowadzenie trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej.

Do najważniejszych zabiegów wykonywanych w ciągu roku należą:

Średnie roczne rozmiary poszczególnych zadań hodowlanych w Nadleśnictwie Gubin wynoszą:

  • odnowienia - 227 hektara
  • przebudowa drzewostanów - 63 hektary
  • pielęgnowanie gleby - 151 hektarów
  • czyszczenia wczesne - 95 hektarów
  • czyszczenia późne - 214 hektarów
  • cięcia pielęgnacyjne z pozyskaniem drewna - 1 325 hektarów.
 
Nasiennictwo i selekcja
 
W celu doskonalenia jakości i produkcji drzewostanów, dokonuje się zbioru nasion ze specjalnie wyselekcjonowanej bazy nasiennej. Bazę nasienną w nadleśnictwie stanowią drzewostany nasienne, drzewa mateczne oraz plantacje nasienne
 
Pobierz: