Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania, mające na celu zachowanie trwałości oraz zwiększenie naturalnej odporności drzewostanu na czynniki szkodliwe.

Ochrona lasu jest podstawową dziedziną gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Gubin, jej celem jest zabezpieczanie lasu przed szkodami. 
 
Zagrożenia dzieli się na trzy grupy:
  • biotyczne - wywołane przez organizmy żywe tj. szkodliwe owady, grzyby pasożytnicze, ssaki roślinożerne
  • abiotyczne - wywołane przez czynniki nieożywione tj. susze, silne wiatry, przymrozki wczesne i późne, śnieg, ulewne deszcze, wysokie temperatury
  • antropogeniczne - wywołane przez człowieka tj. pożary, zaśmiecanie lasu, intensywna penetracja terenów leśnych przez turystów i zbieraczy runa, zanieczyszczenia przemysłowe.
 
Lasy Nadleśnictwa Gubin znajdują się w strefie najwyższego zagrożenia powodowanego przez szkodniki pierwotne i wtórne. Głównie drzewostany sosnowe są narażone na masowe występowanie szkodników pierwotnych, co w konsekwencji prowadzi do uszkodzeń ze strony szkodników wtórnych.
 
Do szkodników pierwotnych na terenie Nadleśnictwa Gubin należą:

Do szkodników wtórnych należą:

Duże zagrożenie dla lasów Nadleśnictwa Gubin stanowi również szeliniak sosnowiec.
 
Na terenie Nadleśnictwa Gubin występują drzewostany uznane za pierwotne ogniska masowego występowania szkodników, tzw. ogniska gradacyjne. Ich powierzchnia to 3257 hektarów.
 
Do głównych grzybów chorobotwórczych w Nadleśnictwie należą:
W lasach Nadleśnictwa Gubin występuje wiele gatunków zwierzyny łownej, która powoduje liczne szkody, głównie w uprawach i młodnikach
 
Pobierz: