Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Sprzedaż drewna
Wszystkie przetargi odbywają się wyłącznie za pośrednictwem platform internetowych poprzez systemy:
- Portal Leśno-Drzewny, gdzie są ogłaszane przetargi ograniczone historią zakupu,
- E-drewno, gdzie są wystawiane przetargi nieograniczone.
 
Sprzedaż drewna dla osób fizycznych prowadzona jest w siedzibach leśnictwa według poniższego harmonogramu:
Detaliczna sprzedaż drewna odbywa się w leśnictwach w wyznaczonych dniach do godz. 11°°.
Nazwa leśnictwa
oraz adres kancelarii leśnictwa
Termin sprzedaży drewna
w kancelariach leśnictwa
Leśnictwo BOREK
Kosarzyn 22
Pierwsza środa każdego miesiąca
Leśnictwo CHLEBOWO
Chlebowo 1
Druga środa każdego miesiąca
Leśnictwo DRZEŃSK
Dzikowo 3
Czwarta środa każdego miesiąca
Leśnictwo DZIKOWO
Dzikowo 3
Trzecia środa  każdego miesiąca
Leśnictwo DĘBOWIEC
Dzikowo 2
Druga środa każdego miesiąca
Leśnictwo KANIÓW
Kaniów 11
Trzecia środa każdego miesiąca
Leśnictwo ZAWADA
Zawada 18
Czwarta środa każdego miesiąca
Leśnictwo SĘKOWICE
Sękowice 77
Druga środa każdego miesiąca
Leśnictwo GRABICE
Grabice 56
Trzecia środa każdego miesiąca
Leśnictwo STRZEGÓW
Strzegów 45 A
Pierwsza środa każdego miesiąca
Leśnictwo SUCHODÓŁ
Suchodół 1
Czwarta środa każdego miesiąca
 
Sprzedaż sadzonek
Sprzedaż sadzonek odbywa się w siedzibie Nadleśnictwa Gubin.
Odbiór zakupionych sadzonek następuje w szkółce leśnej Gębice.
 
Odpowiedzi na pytania dotyczące sprzedaży sadzonek udziela spec. ds. hodowli lasu:
mgr inż. Małgorzata Baranowski
tel. +48 68 359 01 20