Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Nadleśnictwo Gubin prowadzi szereg przedsięwzięć z zakresu edukacji leśnej.

Do celów edukacyjnych Nadleśnictwo wykorzystuje obiekty terenowe, takie jak:
  • Budynek Edukacji Leśnej "Sosna Gubińska"
  • ścieżka przyrodniczo-leśna ,,Dzikowo"
  • mini - arboretum przy siedzibie Nadleśnictwa
  • obiekty selekcyjno-nasienne "sosny gubińskiej"
 
Budynek Edukacji Leśnej „Sosna Gubińska" w Dzikowie

Budynek Edukacji Leśnej został dofinansowany z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

Jest doskonałym miejscem do zagłębiania wiedzy przyrodniczo-leśnej. Pomieszczenie wykładowe wyposażone jest zarówno w tradycyjne środki dydaktyczne takie jak książki, czasopisma, gabloty z eksponatami, dotyczącymi gospodarki leśnej, obrazy, fotografie, jak i w jeden z najbardziej nowoczesnych audiowizualnych sprzętów – monitor dotykowy. Ta 70-cio calowa tablica umożliwia prezentację filmów przyrodniczych z jednoczesnym aktywnym udziałem oglądających. Odpowiednie oprogramowanie edukacyjne o tematyce przyrodniczej daje możliwości wykonywania zadań o charakterze interaktywnym, pobudzając percepcję uczestników zajęć. Dzięki temu zapamiętywanie wiadomości staje się dużo bardziej efektywne, a ich przekazywanie pozostaje jednocześnie świetną zabawą. Bezpośrednie otoczenie „Sosny Gubińskiej" sprzyja prowadzeniu lekcji terenowych – obszerny plac wyposażony jest zarówno w barwne tablice edukacyjne, jak i specjalnie wyznaczone miejsce na ognisko. Zaraz za ogrodzeniem rozpoczyna się ścieżka przyrodniczo-leśna ,,Dzikowo".
 

 
Ścieżka przyrodniczo - leśna "Dzikowo"
Trasa rozpoczyna się i kończy w miejscowości Dzikowo, oddalonej o 8 kilometrów od Gubina. Łącznie ścieżka obejmuje 22 przystanki tematyczne, zaopatrzone w liczne tablice opisowe, a także eksponaty. 
Początek ścieżki ma swoje miejsce przy oryginalnej, drewnianej "Bramie do lasu", z planem trasy i ważnymi informacjami, dotyczącymi właściwego zachowania się w lesie. Pierwsza napotkana tablica przybliża istotę ekosystemu leśnego. Następna natomiast przedstawia życie i rolę mrówek w lesie. Trzy kolejne tablice wskazują różne aspekty obecności owadów w ekosystemie. Wyjaśniona zostaje konieczność przeprowadzania agrolotniczych zabiegów ratowniczych, tłumacząc umowność pojęcia ,,szkodnik". Podczas dalszej wędrówki znajdziemy tablice poświęcone: zwierzętom leśnym, tajemniczej regularności ptasiego śpiewu, czy też warstwowej budowie lasu. Na ścieżce spotkać możemy prawdziwy paśnik, pułapki feromonowe na owady, zobaczymy również dostrzegalnie przeciwpożarową. Wszystkie te obiekty są obecne w leśnym otoczeniu. Skondensowana informacja o: grzybach, rozpoznawaniu drzew czy różnorodnym zastosowaniu drewna, to kolejne kroki na drodze dydaktycznego spaceru. Ostatni przystanek na ścieżce poświęcony jest ochronie przyrody. Na swojej trasie spotkamy 5 pomnikowych dębów, przy najgrubszym wiekowym dębie znajduje się głaz z okresu I wojny światowej, poświęcony jej ofiarom.