Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Nadleśnictwo Gubin prowadzi szereg przedsięwzięć z zakresu edukacji leśnej.

Do celów edukacyjnych Nadleśnictwo wykorzystuje obiekty terenowe, takie jak:
  • Budynek Edukacji Leśnej "Sosna Gubińska"
  • ścieżka przyrodniczo-leśna ,,Dzikowo"
  • mini - arboretum przy siedzibie Nadleśnictwa
  • obiekty selekcyjno-nasienne "sosny gubińskiej"
 
Budynek Edukacji Leśnej „Sosna Gubińska" w Dzikowie

Budynek Edukacji Leśnej został dofinansowany z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

Jest doskonałym miejscem do zgłębiania wiedzy przyrodniczo-leśnej. Pomieszczenie wykładowe wyposażone jest zarówno w tradycyjne środki dydaktyczne takie jak książki, czasopisma, gabloty z eksponatami, dotyczącymi gospodarki leśnej, obrazy, fotografie, jak i w jeden z najbardziej nowoczesnych audiowizualnych sprzętów – monitor dotykowy. Ta 70.calowa tablica umożliwia prezentację filmów przyrodniczych z jednoczesnym aktywnym udziałem oglądających. Odpowiednie oprogramowanie edukacyjne o tematyce przyrodniczej daje możliwości wykonywania zadań o charakterze interaktywnym, pobudzając percepcję uczestników zajęć. Dzięki temu zapamiętywanie wiadomości staje się dużo bardziej efektywne, a ich przekazywanie pozostaje jednocześnie świetną zabawą. Bezpośrednie otoczenie „Sosny Gubińskiej" sprzyja prowadzeniu lekcji terenowych – obszerny plac wyposażony jest zarówno w barwne tablice edukacyjne, jak i specjalnie wyznaczone miejsce na ognisko. W bezpośrednim sąsiedztwie Budynku Edukacji Leśnej bierze początek ścieżka przyrodniczo-leśna ,,Dzikowo".
 
 

Ścieżka przyrodniczo-leśna „Dzikowo” (długość 4,7 km).

Trasa edukacyjno-spacerowa rozpoczyna się i kończy w miejscowości Dzikowo, nieopodal przystanku autobusowego, w bezpośrednim sąsiedztwie BEL „Sosna Gubińska”. Dojście oznakowane jest wielkoformatową tablicą informacyjną oraz strzałkami kierunkowymi. Ścieżka obejmuje łącznie 22 przystanki tematyczne, zaopatrzone w tablice opisowe oraz obiekty terenowe, posiadające charakter eksponatów. Początek trasy usytuowany jest przy ozdobnej, drewnianej „bramie do lasu”, z planem trasy i obrazkowymi informacjami o zasadach właściwego zachowania się w lesie. Pierwsza napotkana tablica przybliża istotę ekosystemu leśnego. Następna – przedstawia życie i rolę mrówek w lesie. Trzy kolejne tablice opisują różne aspekty obecności owadów lesie. Podczas dalszej wędrówki napotkamy tablice, poświęcone zwierzętom leśnym, tajemniczej regularności ptasiego śpiewu, warstwowej budowie lasu, ochronie przeciwpożarowej, a nawet problematyce śmieciowej. Zobaczymy oryginalne pułapki feromonowe, paśnik, lizawkę, słupek oddziałowy i wiele innych obiektów, w tym dostrzegalnię przeciwpożarową (bez możliwości wejścia !). W dalszej części napotkamy tablice, zawierające skondensowane informacje o grzybach, rozpoznawaniu drzew, różnorodnym zastosowaniu drewna oraz o formach ochrony przyrody. Na końcowym odcinku ścieżki zobaczymy 5 drzew, posiadających status  pomników przyrody. Przy najgrubszym z tych sędziwych dębów znajduje się pamiątkowy głaz, poświęcony ofiarom I wojny światowej.