Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Jesteś posiadaczem lasu? Ta wiadomość może Cię zainteresować! Zakup gruntów przez Nadleśnictwo Gubin

Jesteś posiadaczem lasu? Ta wiadomość może Cię zainteresować! Zakup gruntów przez Nadleśnictwo Gubin

Jeżeli masz nieruchomość sąsiadującą z kompleksami leśnymi zarządzanymi przez Nadleśnictwo Gubin, która ma uregulowany stan prawny i zamierzasz ją sprzedać, a Twój grunt jest lasem lub jest przeznaczony do zalesienia – skontaktuj się z nami.

Nabyciu mogą podlegać wyłącznie grunty leśne (użytek Ls) lub przeznaczone do zalesienia (w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy z przeznaczeniem na zalesienie), o uregulowanym stanie prawnym. W szczególności powinny to być grunty, które:

- bezpośrednio przylegają do gruntów będących z zarządzie PGL LP,

- są we współwłasności gruntów nadleśnictwa,

- regulują przebieg granicy polno – leśnej.

Nabycie może się odbyć zgodnie z zapisami art. 37 Ustawy z dnia 28 września 1991 o lasach, tj. m.in. po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, za cenę nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielą Państwu pracownicy merytoryczni nadleśnictwa.

Zachęcamy do kontaktu: e-mail

gubin@zielonagora.lasy.gov.pl 

Telefon: 68 359 01 00  – Jacek Moryń, Andrzej Nowacki, Arkadiusz Pieróg

Status gruntów można zweryfikować w internetowym Banku Danych o Lasach https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ oraz serwisu mapowego RDLP w Zielonej Górze https://mapa.zielonagora.lasy.gov.pl/