Wydarzenia

Przyłącz się do ogólnopolskiej akcji i samemu posadź drzewko! Sadzonki będą rozdawane już 26 kwietnia we wszystkich nadleśnictwach w całym kraju. Leśnicy przygotowali co najmniej 100 tys. sadzonek.

Zamówienia publiczne

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gubin w roku 2022 – II przetarg

Przetargi, zamówienia

Nadleśnictwo Gubin publikuje plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jakie zamierzamy przeprowadzić w roku finansowym 2020

Zakazy wstępu do lasu

Lasy Państwowe są naszym wspólnym dobrem i są dostępne dla wszystkich. Jednak w szczególnych przypadkach nadleśniczy może wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu na administrowanym przez nadleśnictwo terenie. Zawsze robi to, aby chronić przyrodę lub zapewnić bezpieczeństwo ludziom.

Ochrona Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych