Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje około 60 % z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Postęp cywilizacji sprawił, że odwieczna równowaga i reguły obowiązujące w przyrodzie zostały zachwiane. Dotyczy to także zwierząt zamieszkujących tereny leśne. Kwestie liczebności, ochrony, a także zapobiegania szkodom od zwierzyny regulują przepisy prawa, zarówno polskiego jak i unijnego.

Na terenie Nadleśnictwa Gubin istnieje siedem obwodów łowieckich (4 obwody leśne + 2 obwody polne), nadzór nad obwodami leśnymi sprawuje nadleśnictwo. Osobą odpowiedzialną za kontrolę gospodarki łowieckiej jest Arkadiusz Pieróg (tel. 512-322-334). Obecnie obwody łowieckie dzierżawione są przez cztery koła:

●      „Zając" Chlebowo - obwody nr 141 i 142

●      „Lis" Gubin - obwody nr 154/155

●      „Krzyżówka" Gubin - obwód nr 172

●      „Dzik" Grabice - obwody nr 173 i 188.

Obwody nr 172 i 173 są obwodami polnymi, nad którymi nadzór sprawują władze samorządowe – Starosta powiatowy.

Gospodarka łowiecka w nadleśnictwie ukierunkowana jest na racjonalne gospodarowanie populacjami zwierzyny na całym obszarze jej występowania.

Nadleśnictwo Gubin prowadzi racjonalną gospodarkę łowiecką, dostosowaną do lokalnych warunków przyrodniczych.