Zasoby leśne

Na terenach Nadleśnictwa Gubin przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 57 lat.

Hodowla lasu

Hodowla lasu jest jednym z najważniejszych, a zarazem najtrudniejszych działów gospodarki leśnej. Dziedzina ta obejmuje szereg zabiegów pielęgnacyjnych i odnowieniowych, wzorowanych na procesach zachodzących w naturze. W lasach Nadleśnictwa Gubin dominującym gatunkiem jest sosna pospolita, która zajmuje prawie 92% powierzchni. Pozostałymi gatunkami występującymi w nadleśnictwie są: świerk, dąb, brzoza, olcha, modrzew oraz buk. Co roku na terenach Nadleśnictwa Gubin sadzi się niemal 230 hektarów lasu, zarówno na powierzchni otwartej jak i pod okapem drzewostanu. Gubińscy leśnicy podejmują szereg działań, mających na celu prowadzenie trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej.

Ochrona lasu

Ich wielkie pióra znajdujemy czasem w lesie. Ich masywne sylwetki dostrzegamy już nie tylko na tle chmur, ale nawet – ze smakiem doznanej przygody – bezpośrednio nad wirami Odry, nad spokojną tonią śródleśnego jeziora, a nawet nisko nad leśną drogą. To bieliki, mylnie nazywane orłami. Czasem też słyszymy określenie „birkut” z prawdziwie tatarskim, słownym rodowodem. Królewskie ptaki, które są u siebie.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin, ale także znaczny udział lasów w ograniczaniu globalnego efektu cieplarnianego. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie Planów Urządzenia Lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na okres 10 lat. Wykonywane są one przez specjalistyczne jednostki, np. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plan Urządzenia Lasu po opracowaniu i konsultacjach, zatwierdzany jest decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

W lasach żyje około 60 % z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Postęp cywilizacji sprawił, że odwieczna równowaga i reguły obowiązujące w przyrodzie zostały zachwiane. Dotyczy to także zwierząt zamieszkujących tereny leśne. Kwestie liczebności, ochrony, a także zapobiegania szkodom od zwierzyny regulują przepisy prawa, zarówno polskiego jak i unijnego.W lasach żyje około 60 % z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Postęp cywilizacji sprawił, że odwieczna równowaga i reguły obowiązujące w przyrodzie zostały zachwiane. Dotyczy to także zwierząt zamieszkujących tereny leśne. Kwestie liczebności, ochrony, a także zapobiegania szkodom od zwierzyny regulują przepisy prawa, zarówno polskiego jak i unijnego.W lasach żyje około 60 % z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Postęp cywilizacji sprawił, że odwieczna równowaga i reguły obowiązujące w przyrodzie zostały zachwiane. Dotyczy to także zwierząt zamieszkujących tereny leśne. Kwestie liczebności, ochrony, a także zapobiegania szkodom od zwierzyny regulują przepisy prawa, zarówno polskiego jak i unijnego.