Wydawca treści Wydawca treści

Miejsca i obiekty

Teren Nadleśnictwa Gubin położony jest na obszarze dużych kompleksów leśnych, poprzecinanych gęstą siecią dróg. Oprócz walorów krajobrazowych na uwagę zasługują również walory przyrodnicze i turystyczne. Z uwagi na bliskie sąsiedztwo granicy z Niemcami, obszar nadleśnictwa przyciągają wielu turystów zagranicznych.

Nasze tereny charakteryzuje niezwykłe bogactwo chronionych, rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt i roślin. 
 
Znaczna część nadleśnictwa leży w granicach czterech obszarów chronionego krajobrazu: 
  • Krośnieńska Dolina Odry 
  • Gubińskie Mokradła 
  • Dolina Nysy 
  • Zachodnie Okolice Lubska 

Na uwagę zasługuje zaliczenie północnej części Nadleśnictwa Gubin w poczet Krzesińskiego Parku Krajobrazowego. Posiadamy również dwa rezerwaty przyrody (Dębowiec i Uroczysko Węglińskie), 13 pomników przyrody, 24 użytki ekologiczne oraz 4 obszary sieci Natura 2000.

Szereg ciekawych miejsc Nadleśnictwa Gubin sprawia, że jest to miejsce wyjątkowe dla każdego turysty.
 
 
Na terenie leśnictwa Dębowiec znajduje się ścieżka przyrodniczo-leśna "Dzikowo", która prowadzi przez najciekawsze pod względem krajobrazowym kompleksy leśne.  
 
 
Teren Nadleśnictwa Gubin posiada szereg szlaków turystycznych, poza gruntami Lasów Państwowych występują tu również szlaki rowerowe, kajakowe oraz konne.