Zanocuj w lesie

Nadleśnictwo Gubin przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym ugruntowana została koncepcja przekształcenia programu pilotażowego w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Wytypowane obszary widoczne są również na mapie: [https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy] oraz z poziomu aplikacji Mbdl [link] (android) lub [link] (iPhone).

W aplikacji wybieramy: –> mapy BDL –> mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. Regulaminem korzystania z obszaru [REGULAMIN korzystania z obszarów objętych Programem „Zanocuj w lesie”], do pobrania poniżej
  2. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
  3. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu [czaswlas.pl | Bezpieczeństwo w turystyce
  4. Informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu: Strona główna - Zakazy (lasy.gov.pl)
  5. Czasowymi włączeniami /zmianami przebiegu szlaków w postaci bezpośrednie informacji w terenie (tablice ostrzegawcze)
  6. W okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 
    1. terminy polowań zbiorowych [Dostępne we właściwych Urzędach Gmin oraz Komisariatach Policji],
  7. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu, musisz zgłosić pobyt zgodnie z Regulaminem Nadleśnictwa Gubin [dostępny poniżej] i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Informację należy przesłać do nadleśnictwa na adres [Andrzej.Nowacki@zielonagora.lasy.gov.pl] nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: tel. 512 322 263