Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin, ale także znaczny udział lasów w ograniczaniu globalnego efektu cieplarnianego. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, w sposób zapewniający mu trwałość.

Lasy Państwowe są głównym dostawcą drewna na rynek polski.
 
Rozmiar pozyskania drewna określany jest w Planie Urządzenia Lasu, który sporządzany jest na okres 10 lat dla każdego nadleśnictwa. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko nieprzekraczających możliwości produkcyjnych siedliska, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach (tzw. zapas na pniu). Podsumowując, leśnicy prowadzą gospodarkę w sposób zapewniający trwałość oraz możliwość biologicznego odtwarzania zasobów leśnych.
Wycinka drzew prowadzona przez nadleśnictwo jest jednym z elementów zrównoważonej gospodarki leśnej. Pozyskiwane w ten sposób drewno posiada certyfikaty, które dają kupującemu pewność, że jest ono pozyskiwane zgodnie z międzynarodowymi standardami oraz zarządzane w zgodzie z dobrem przyrody.
 
Na terenie Nadleśnictwa Gubin w ostatnich latach prawie 50% pozyskanego drewna pochodziło z drzewostanów młodszych, co jest wynikiem niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych. Drewno pozyskiwane jest w sposób, pozwalający na zachowanie ciągłości użytkowania lasu oraz umożliwiający pomnażanie zasobów leśnych.
W lasach Nadleśnictwa Gubin roczne pozyskanie drewna kształtuje się następująco:
Ogółem roczne pozyskanie drewna w Nadleśnictwie Gubin wynosi 103 850 metrów sześciennych.