Wydawca treści Wydawca treści

Warto zobaczyć

W miejscowości Gubin znajduje się wiele interesujących miejsc, które warto zobaczyć. Jednym z nich jest położony w zachodniej części rynku XIV- wieczny ratusz, który przez wieki skupiał w swych murach władze miejskie. Podczas II wojny światowej ratusz został dotkliwie zniszczony. Jego odbudowa trwała prawie 10 lat. Od 1986 roku w zachodnim skrzydle ratusza mieści się Miejska Biblioteka Publiczna, Biblioteka Pedagogiczna oraz Gubiński Dom Kultury.

źródło: Wikipedia
 Do najbardziej okazałych budowli w miejscowości Gubin należą z pewnością ruiny kościoła farnego. Budowla wzniesiona została w stylu romańskim, a pierwsze wzmianki na jej temat pochodzą z roku 1324. Podczas II wojny światowej kościół uległ prawie całkowitemu zniszczeniu. W latach późniejszych nie udało się go jednak odbudować, dlatego w latach 70-tych zabezpieczony ze względu na stan budowli.
   
 
 
 
 
 
 
 
 
źródło: Wikipedia  Na terenie Nadleśnictwa Gubin, w miejscowości Chlebowo znajduje się zabytkowy kościół pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca z XIII wieku. Kościół był wielokrotnie przebudowywany. Wieża kościelna została rozebrana w 1900, ze względu na jej zły stan techniczny. Po II wojnie światowej, w 1947 roku nastąpiła zmiana obrządku z ewangelickiego na rzymsko-katolicki. W zbiorach kościoła znajdują się m.in. obraz przedstawiający św. Józefa z dzieciątkiem Jezus oraz popiersie Matki Boskiej Rokitniańskiej. Walorem szczególnym jest fakt przechowywania w kościele od kilku lat relikwii Św. Rity.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
źródło: Wikipedia
 W miejscowości Sękowice na terenie Nadleśnictwa Gubin znajduje się dawny kościół ewangelicki, a obecnie rzymsko-katolicki pod wezwaniem 
Świętej Rodziny. Budowla ma rzadki kształt ośmioboku i pochodzi z drugiej połowy XVII wieku. W świątyni zachowały się renesansowe 
nagrobki, barokowy ołtarz oraz chrzcielnica z drugiej połowy XVII wieku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
źródło: Wikipedia
 
 W miejscowości Gubin do dziś zachowały się fragmenty murów pochodzące z przełomu XIV i XV wieku. Wraz z trzema bramami stanowiły niegdyś część potężnego zespołu obronnego miasta. Cylindryczna Baszta Bramy Ostrowskiej jest jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów w miejscowości Gubin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
źródło: https://mapio.net/

 Na szczególną uwagę zasługują miejskie tereny zieleni z licznymi pomnikami przyrody oraz egzotami, pochodzącymi z początku XXw. Wiele drzew pomnikowych znajduje się również na Wyspie Teatralnej, zagospodarowanej pod względem rekreacyjnym oraz turystycznym.