Wydawca treści Wydawca treści

Zagrożenie pożarowe

Lasy Nadleśnictwa Gubin charakteryzują się najwyższą I (najbardziej niebezpieczną) kategorią zagrożenia pożarowego. Do czynników sprzyjających powstawaniu pożarów w lasach Nadleśnictwa należą:
 • sieć dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz linia kolejowa,
 • intensywny ruch samochodowy w kierunku granicy (przejścia graniczne w Gubinie, Gubinku oraz Żytowaniu),
 • wysoka atrakcyjność turystyczna obszarów Nadleśnictwa Gubin,
 • warunki klimatyczne (niewielka ilość opadów).
 
Ze względu na duże zagrożenie pożarowe na obszarze Nadleśnictwa Gubin działa system ochrony przed pożarami. Elementy systemu ochrony przed pożarami:
 • 4 dostrzegalnie przeciwpożarowe (Wałowice, Dzikowo, Luboszyce, Strzegów) oraz 1 maszt z kamerą TV. Urządzenia te, pomagają leśnikom wcześnie wykrywać źródła pożaru lasu.
 • właściwe zagęszczenie punktów czerpana wody – ogółem 27 obiektów na zbiornikach naturalnych i sztucznych
 • samochód rozpoznawczo-gaśniczy Ford Ranger oraz 2 beczkowozy
 • 2 bazy sprzętu gaśniczego
 • system łączności radowej i komórkowej
 • patrole naziemne
 • lądowisko dla samolotów.