Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenach Nadleśnictwa Gubin przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 57 lat.

Główne zbiorowiska leśne:
Procentowy udział siedlisk:
  • siedliska borowe – 84,9% (w tym bory świeże i mieszane świeże – 83,6 %)
  • siedliska lasowe – 15,1%.
Drzewostany z panującymi gatunkami iglastymi zajmują 92,4 % powierzchni leśnej, w tym drzewostany sosnowe – 91,9 %. Drzewostany rosnące na gruntach porolnych stanowią natomiast 9,9 %. 
 
  
 
 
  
 
 
Średni wiek drzewostanów – 57 lat