Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względów turystycznych i wypoczynkowych lub pełniące funkcję korytarzy ekologicznych.

Na terenie Nadleśnictwa przebiegają granice czterech obszarów chronionego krajobrazu: 
  • Krośnieńska Dolina Odry (na terenie Nadleśnictwa Gubin 2,47 ha)
  • Gubińskie Mokradła (na terenie Nadleśnictwa Gubin 975,94 ha)
  • Dolina Nysy (na terenie Nadleśnictwa Gubin 578,22 ha)
  • Zachodnie Okolice Lubska (na terenie Nadleśnictwa Gubin 770,43 ha)