Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe

Na terenie Nadleśnictwa Gubin znajduje się Krzesiński Park Krajobrazowy. Powierzchnia Krzesińskiego PK wynosi 8 546 hektara. Swym zasięgiem obejmuje teren trzech gmin (Gubin, Cybinka, Maszewo) oraz dwóch nadleśnictw (Gubin i Cybinka).

Krzesiński Park Krajobrazowy (KPK) położony jest w dolinie rzeki Odry i Nysy Łużyckiej. 
Park charakteryzuje się urozmaiconym krajobrazem z wieloma małymi jeziorami polodowcowymi. Dominującym gatunkiem drzew KPK jest sosna zwyczajna.
 
Na terenie Krzesińskiego Parku Krajobrazowego występują:
 • 184 gatunki grzybów, w tym 11 zagrożonych oraz 1 objęty ochroną gatunkową
 • 57 gatunków porostów, w tym trzy ujęte w Czerwonej Księdze gatunków zagrożonych oraz 7 objętych ochroną gatunkową
 • 675 gatunków roślin naczyniowych, w tym 22 chronione
 • 72 gatunki mchów, w tym  5 objętych ochroną ścisłą, a 14 ochroną częściową
 • 8 gatunków wątrobowców
 • 34 gatunki ryb
 • 6 gatunków gadów
 • 13 gatunków płazów
 • 218 gatunków ptaków
 • 41 gatunków ssaków.

Do obiektów chronionych KPK należą:

 • zespół przyrodniczo - krajobrazowy we wsi Kłopot (Nadleśnictwo Cybinka)
 • 13 użytków ekologicznych
 • park zabytkowy we wsi Rąpice (Nadleśnictwo Cybinka)
 • 3 obręby chronione (miejsca tarła i zimowania ryb).

Na gruntach Nadleśnictwa Gubin Krzesiński Park Krajobrazowy zajmuje powierzchnię 3026 ha.